Nos Chirashi

  • Chirashi Saumon – 14€90

  • Chirashi Thon – 15€90

  • Chirashi Mixte Thon / Saumon – 15€90

  • Chirashi Végétarien – 13€50